KONTAKTY

Irena Valová, DiS.
Česká 48,
66431 Česká
tel: +420 728 431 742
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

3 990 Kč (160 EUR)
Skladem
723 Kč (29 EUR)
Skladem
788 Kč (32 EUR)
Skladem

MONTESSORI SYSTÉM
SYSTÉM MONTESSORI

Montessori a montessori pomůcky

Montessori pomůcky jako součást Montessori pedagogiky

Oblasti rozvoje dítěte (kategorie Montessori pomůcek)

Fáze rozvoje dítěte

Systemizace Montessori pomůcek


Montessori pomůcky jako součást Montessori pedagogiky

Montessori pedagogika

Systém vzdělávání dětí v souladu s Montessori principy řeší zejména otázky v jakém pořadí prezentovat aktivity, aby dostupnost nových zkušeností dítěte korespondovala s měnícími se potřebami rozvoje osobnosti dítěte.
Proto bylo vydefinováno celkem 5 oblastí rozvoje dovedností dítěte (viz členění hlavní nabídky eshopu) a v každé z nich základní posloupnost pomůcek, v rámci které je doporučeno Montessori pomůcky postupně používat (systematizace pomůcek v rámci této posloupnosti je dále popsána prostřednictvím fází rozvoje dítěte).
Z pohledu dítěte není členění do 5 kategorií podstatné, neboť mnoho pomůcek rozvíjí dovednosti i napříč těmito oblastmi. Mnohem důležitější je však pořadí využívání pomůcek v jednotlivých oblastech (včetně provázanosti vybraných pomůcek napříč oblastmi) tak, aby bylo dítě systematicky připravováno na zvládnutí dalších (složitějších) aktivit s ohledem na fázi svého rozvoje.


Oblasti rozvoje dítěte

Kategorie Montessori pomůcek

V rámci Montessori pedagogiky je vývoj dítěte směrován do následujících oblastí charakterizovaných pěti základními kategoriemi pomůcek:

  1. Praktické aktivity: rozvíjí základní osobnostní a společenské dovednosti využívané v denním životě (jako např. oblékání, úklid, zdvořilost apod.)
  2. Smyslové (senzorické) aktivity: podporují a zvětšují schopnost dítěte vnímat svět kolem.
  3. Jazykové aktivity: aktivity připravující dítě na čtení a psaní
  4. Matematické aktivity: seznamují s počty a aritmetikou
  5. Přírodní a společenské vědy (vzdělání, kosmická výchova): aktivity odhalující dítěti principy z oblasti prozkoumávání fyzikálních věd, historie, zeměpisu, antropologie a biologie.

 

 

Z pohledu dítěte není členění do 5 kategorií podstatné, neboť mnoho pomůcek rozvíjí dovednosti i napříč těmito oblastmi. Mnohem důležitější je však pořadí využívání Montessori pomůcek v jednotlivých oblastech (včetně provázanosti vybraných pomůcek napříč oblastmi) tak, aby bylo dítě systematicky připravováno na zvládnutí dalších (složitějších) aktivit s ohledem na fázi svého rozvoje (viz systematizace pomůcek).


Fáze rozvoje dítěte

 

V průběhu svého vývoje prochází dítě z pohledu využití Montessori pomůcek několika fázemi a v rámci každé z nich je sestavená doporučená posloupnost pomůcek. 
Rozdělení pomůcek do jednotlivých fází rozvoje dítěte pomáhá v orientaci, kdy a s kterými aktivitami (s využitím pomůcek) je vhodné začít. Nicméně spoustu pomůcek využívají děti i později – jednak pro opakování naučených dovedností, ale také proto, že mnoho z nich se používá při složitějších cvičeních i v pozdějších fázích rozvoje dítěte, než v kterých se s nimi začíná.
Pro vyváženost rozvoje by dítě pracující v dané fázi s pomůckami jedné kategorie mělo pracovat současně také s pomůckami z jiných kategorií v dané fázi (například dítě ve věku 3 let začínající práci s Válečky s úchyty by si mělo paralelně osvojit také základní znalosti z geografie s pomůckou Globus: Pevnina a voda.

Stručná charakteristika jednotlivých fází:

Fáze rozvoje

 

Orientační věk dítěte

 

Charakteristika fáze

 

Fáze 1

 

2,5 – 3,5 roku

 

V rámci první fáze jsou pomůcky a aktivity určeny především dětem, u kterých začínáme s principy montessori pedagogiky. Pomůcky jsou zaměřeny na zcela úvodní seznámení s jednotlivými oblastmi rozvoje (kromě matematiky, na kterou se v této fázi aktivity přímo ještě nezaměřují).

 

Fáze 2

 

3,5 – 4 roky

 

V rámci druhé fáze aktivity a pomůcky pomáhají budovat základní dovednosti ve všech oblastech (kromě matematiky) s důrazem na zrak a hmat v kategorii smyslů.

 

Fáze 3

 

4 – 4,5 roku

 

V rámci třetí fáze rozvoje dítěte se začíná s prvními kroky v oblasti matematiky, pokračuje se v dalším rozvoji smyslů a provádění náročnějších praktických aktivit pro rozvoj dovedností v této oblasti. Současně dochází k plnému nakročení do oblasti přírodních a společenských věd a kompletnímu dokončení přípravných aktivit v oblasti jazykové.

 

Fáze 4

 

4,5 – 5 let

 

V rámci čtvrté fáze se pracuje s pokročilými smyslovými aktivitami, rozvíjí se oblast matematiky a začíná se s aktivitami týkajícími se psaní a čtení.

 Systemizace Montessori pomůcek

 

Pro orientaci při výběru vhodné pomůcky pro Vaše dítě jsme pro Vás připravili (snad) jednoduchý systém. Před samotným výběrem vhodné pomůcky je třeba si uvědomit několik základních věcí:

  1. Jak staré dítě je, případně jakou již má zkušenost s montessori pomůckami (je to důležité pro přiřazení dítěte k odpovídající fázi rozvoje)
  2. S jakými pomůckami v každé z kategorií pomůcek se již dítě seznámilo (v rámci každé kategorie pomůcek je důležité snažit se dodržovat pořadí používání pomůcek – viz úvodní informace o montessori )
  3. S jakými pomůckami se již dítě seznámilo napříč kategoriemi v dané fázi (je vhodné dítě rozvíjet rovnoměrně a současně ve všech oblastech dané fáze rozvoje)


Ku pomoci při výběru Vám mohou být také naše krátké tematicky zaměřené články.

Je velmi vhodné dodržovat především pořadí pomůcek - pomůcky využívané v jednotlivých fázích rozvoje dítěte jsou totiž seřazeny v záměrném pořadí, které určuje následnosti a návaznosti ve cvičeních s důrazem na postupné osvojování znalostí.

Montessori pomůcky a jejich návaznost

Doporučené pořadí pomůcek v 1. fázi rozvoje dítěte (2,5 – 3,5 roku)

Doporučené pořadí pomůcek ve 2. fázi rozvoje dítěte (3,5 – 4 roky)

Doporučené pořadí pomůcek ve 3. fázi rozvoje dítěte (4 – 4,5 let)

Doporučené pořadí pomůcek ve 4. fázi rozvoje dítěte (4,5 – 5 let)